103
SMS на 10003 для людей з вадами слуху та мови (абонентам Київстар)
ssmp@health.kiev.ua
  Офіційний веб сайт

Завдання та обов'язкиПрийняття від населення звернення – виклику щодо надання екстреної медичної допомоги, його реєстрація та своєчасна передача на виконання вільній виїзній Бригаді. Здійснювати контроль за оперативністю роботи фельдшерів та Бригад відділень екстреної (швидкої) медичної допомоги відповідного напрямку. Надавати населенню по телефону затверджений обсяг інформації. Належно та своєчасно виконувати накази, розпорядження, доручення директора Центру ЕМД та МК, заступників директора Центру ЕМД та МК та свого безпосереднього керівника, правил внутрішнього – трудового розпорядку, вимог з охорони праці і протипожежної безпеки, вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, вимог своєї посадової інструкції. Дотримуватись вимог медичної етики, деонтології, загальних морально-етичних норм поводження. Бути ввічливим і доброзичливим.  

Повинен знатиОснови законодавства про охорону здоров'я та основні директивні документи, що визначають діяльність органів і закладів охорони здоров'я;  чинне законодавство України про інформацію та доступ до неї; методики діагностики невідкладних станів, стандарти якості надання екстреної медичної допомоги на до госпітальному етапі; технологію (алгоритм) приймання викликів та відмов у прийнятті викликів, їх сортування щодо черговості виконання.

 Кваліфікаційні вимоги Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" («Сестринська справа»). Безвимог до стажу роботи.

Додаткові умови: Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата заробітної плати + аванс, оплачувана відпустка та лікарняні, графік роботи змінний.

Заробітна плата: Оклад (з наявної категорії) + % за медичний стаж + до 50% складність, напруженість у роботі + до 20%  за особливі умови праці + до 20% за особливий характер праці.