103
SMS на 10003 для людей з вадами слуху та мови (абонентам Київстар)
ssmp@health.kiev.ua
  Офіційний веб сайт

Завдання та обов'язкиНадання безоплатно екстреної медичної допомоги психіатрично хворим пацієнтам на догоспітальномуетапі  згідно із затвердженими діагностично-лікувальним протоколами (стандартами). Надання консультаційної медичної допомоги психіатричного профілю з виїздом на місце події – до закладу охорони здоров’я. Забезпечення госпіталізації пацієнтів(постраждалих), стан яких потребує екстреної стаціонарної допомоги взакладах охорони здоров'я. Належне та своєчасне виконання всіх розпорядчо-нормативних документів, які стосуються його роботи. Проведення обстеження пацієнта і надання йому медичної допомоги відповідно до затверджених діагностично-лікувальних протоколів (стандартів). Контролює збереження, раціональне використання, своєчасне поповнення, обмін та списання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання тощо.

Повинен знати: Чинне  законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, основи права в медицині; Закон України "Про психіатричну допомогу", Закон України "Про екстрену медичну допомогу".  Будову та принципи роботи медичної апаратури, яка застосовується впрактиці надання екстреної медичної допомоги;основні засади організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги; вимоги щодо веденняпервинної медичної облікової документації; порядок роботи у надзвичайних ситуаціях з великою кількістю потерпілих, а також при виявленні особливо небезпечних інфекцій; володіти всіма видами ін'єкцій.

Кваліфікаційні вимогиПовна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Психіатрія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність діючого сертифіката лікаря-спеціаліста або категорії. Без вимог до стажу роботи.

Додаткові умови: Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата заробітної плати + аванс, оплачувана відпустка та лікарняні, графік роботи змінний.

Заробітна плата: Оклад (з наявної категорії) + % за медичний стаж + % за безперервний виїзний стаж + до 50% складність, напруженість у роботі + до 20%  за особливі умови праці + до 20% за особливий характер праці + 25% за шкідливі умови праці.