103
SMS на 10003 для людей з вадами слуху та мови (абонентам Київстар)
ssmp@health.kiev.ua
  Офіційний веб сайт

Завдання та обов'язкиНадання безоплатно екстреної (швидкої)медичної допомоги дорослому і дитячому населенню на догоспітальномуетапі та під час транспортування (госпіталізації) згідно із затвердженими діагностично-лікувальними стандартами. Забезпечення госпіталізації пацієнтів(постраждалих), стан яких потребує екстреної стаціонарної допомоги взакладах охорони здоров'я. Організація та безпосередня участь в перенесенніпацієнта (постраждалого) на ношах. Забезпечення якісного та своєчасноговиконання призначених лікарем інструментальних обстежень, медичнихпроцедур та маніпуляцій в ході надання екстреної (швидкої) медичноїдопомоги пацієнтам та постраждалим на догоспітальному етапі.

Повинен знатиОснови законодавства про охорону здоров'я та основні директивні документи, що визначають діяльність органів і закладів охорони здоров'я; основні засади організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги; фармакодинаміку медичних препаратів та їх взаємодіюміж собою, ускладнення, які можуть виникнути при їх застосуванні; будовута принципи роботи медичної апаратури, яка застосовується в практицінадання екстреної медичної допомоги; вимоги щодо ведення первинноїмедичної облікової документації; порядок роботи у надзвичайних ситуаціях звеликою кількістю потерпілих, а також при виявленні особливо небезпечних інфекцій; володіти всіма видами ін'єкцій.

 Кваліфікаційні вимоги:  Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа". Безвимог до стажу роботи.

Додаткові умови: Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата заробітної плати + аванс, оплачувана відпустка та лікарняні, графік роботи змінний.

Заробітна плата:  Оклад (з наявної категорії) + % за медичний стаж + % за безперервний виїзний стаж + до 50% складність, напруженість у роботі + до 20%  за особливі умови праці + до 20% за особливий характер праці.