103
SMS на 10003 для людей з вадами слуху та мови (абонентам Київстар)
ssmp@health.kiev.ua
  Офіційний веб сайт

Завдання та обов'язки:  Надання безоплатно екстреної (швидкої) медичної допомоги дорослому і дитячому населенню на догоспітальному етапі та під час транспортування (госпіталізації) згідно із затвердженими діагностично-лікувальними стандартами. Забезпечення госпіталізації пацієнтів (постраждалих), стан яких потребує екстреної стаціонарної допомоги в закладах охорони здоров'я. Належне та своєчасне виконання всіх розпорядчо-нормативних документів, які стосуються його роботи. Проведення обстеження пацієнта і надання йому медичної допомоги відповідно до затверджених діагностично-лікувальних протоколів (стандартів). Організовує та контролює роботу членів бригади. Контролює збереження, раціональне використання, своєчасне поповнення, обмін та списання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання тощо.

Повинен знати:  Основи законодавства про охорону здоров'я та основні директивні документи, що визначають діяльність органів і закладів охорони здоров'я; основні засади організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги; фармакодинаміку медичних препаратів та їх взаємодію між собою, ускладнення, які можуть виникнути при їх застосуванні; міжнародну класифікацію хвороб, методи реанімації та інтенсивної терапії; будову та принципи роботи медичної апаратури, яка застосовується в практиці надання екстреної медичної допомоги; вимоги щодо ведення первинної медичної облікової документації; порядок роботи у надзвичайних ситуаціях з великою кількістю потерпілих, а також при виявленні особливо небезпечних інфекцій; володіти всіма видами ін'єкцій.

Кваліфікаційні вимоги:  Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Медицина невідклданих станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність діючого сертифіката лікаря-спеціаліста або категорії. Без вимог до стажу роботи.

Додаткові умови:  Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата заробітної плати + аванс, оплачувана відпустка та лікарняні, графік роботи змінний.

Заробітна плата:   Оклад (з наявної категорії) + % за медичний стаж + % за безперервний виїзний стаж + до 50% складність, напруженість у роботі + до 20%  за особливі умови праці + до 20% за особливий характер праці.