103
SMS на 10003 для людей з вадами слуху та мови (абонентам Київстар)
ssmp@health.kiev.ua
  Офіційний веб сайт

Завдання та обов’язкиВивчати та аналізувати дані про діяльність відділень екстреної (швидкої) медичної допомоги Центру ЕМД та МК і їх статистичні показники, складати щомісячні, щоквартальні та річні статистичні звіти про роботу Центру ЕМД та МК, здійснювати пошук, формування та своєчасне надання, в установленому порядку, письмових довідок-відповідей, проводити статистичний аналіз з встановленням вірогідності статистичної інформації та визначення закономірностей. Здійснювати порівняння отриманих статистичних показників в динаміці з показниками попередніх років, встановлення причин та закономірностей.

Повинен знати: Чинне законодавство про охорону здоровя та нормативні документи, що регламентують діяльність органів та установ охорони здоров’я, Закон України "Про інформацію", Закон України "Про доступ до публічної інформаці", Закон України "Про захист персональних даних". Організацію медичної статистичної служби в Україні, організацію системи обліку і звіту медичних установ,  теоретичні основи соціальної гігієни та організації охорони здоров’я, методи аналізу статистичних данихоснови користування ЕОМ.

Кваліфікаційнівимоги:  Вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізацією за фахом "Організація та управління охороною здоров’я". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

Додаткові умови: Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата заробітної плати + аванс, оплачувана відпустка та лікарняні, графік роботи – п’ятиденка.

Заробітна плата: Оклад (з наявної категорії) + % за медичний стаж + до 50% складність, напруженість у роботі + до 20%  за особливі умови праці + до 20% за особливий характер праці.