103
SMS на 10003 для людей з вадами слуху та мови (абонентам Київстар)
ssmp@health.kiev.ua
  Офіційний веб сайт

Завдання та обов’язки:  Надання керівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та медичним працівникам закладів охорони здоров’я термінової, при невідкладних станах пацієнта, кваліфікованоїконсультативної телеметричної допомоги, щодо термінової інтерпретації біометричних електрокардіографічних (ЕКГ) сигналів на догоспітальному етапі, а такождопомоги у виборі раціональної тактики лікування пацієнта.

Повинен знати:  Основи законодавства України про охорону здоров’я та нормативні документи, що визначають діяльність і взаємодію органів та закладів охорони здоров’я системи МОЗ і Департаменту охорони здоров’я в цілому та Центру ЕМД та МК зокрема. Етіологію і патогенез серцево судинних захворювань, фармакодинаіку медичнних препаратів, їх взаємодію між собою, ускладнення, що можуть виникнути при їх застосуванні. Методи діагностики і надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі при невідкладних станах. Будову та принципи роботи ЕКГ-апарату “Юкард-100”.

Кваліфікаційні вимоги:  Повна вища освіта(спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізацією за фахом "Кардіологія". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

Додаткові умови:  Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата заробітної плати + аванс, оплачувана відпустка та лікарняні, графік роботи змінний.

Заробітна плата:  Оклад (з наявної категорії) + % за медичний стаж + до 50% складність, напруженість у роботі + до 20%  за особливі умови праці + до 20% за особливий характер праці.