капризи_погоди.png

Про це "Експрес" розпитував вчених та медикiв-практикiв - Володимира Берсеньєва, директора київського Iнституту болю, невропатолога, кандидата медичних наук, Наталiю Кризину, заслуженого лiкаря України, доцента кафедри нервових хвороб Київського медичного iнституту Української асоцiацiї народної медицини, Оксану Гут, лiкаря-терапевта, Iвана Мартинюка, доцента Львiвського нацiонального медичного унiверситету iм. Данила Галицького.

Н. Кризина: - Побутує думка, мовляв, метеочутливiсть є супутньою проблемою людей старшого вiку. Може, колись саме так i було. Але тепер на змiну погодних умов активно реагують i люди працездатного вiку. Проблема дуже "помолодшала" й уперше може виникнути в перiод статевого дозрiвання. Доволi часто схильнiсть до метеочутливостi починає проявлятися у дiвчаток пiсля першого мiсячного. Особливо чутливими до рiзких змiн погоди є вагiтнi. Вважається, що жінки гостріше реагують на атмосферні зміни. Але і сильна стать не може похвалитися, що її самопочуття не залежить від  капризів природи. Передусiм iдеться про тих, хто має хвороби серцево-судинної системи. До групи ризику входять гiпертонiки, гiпотонiки, тi, хто має аритмiю, тахiкардiю (збiльшену частоту пульсу), брадикардiю (сповiльнення пульсу), атеросклероз, iшемiчну хворобу серця, порушення мозкового кровообiгу. До речi, при наявностi давнiх склеротичних судинних змiн може погiршитись самопочуття й через змiну температури повiтря (що тепер вiдбувається). Пiд час змiни погодних умов можуть розвинутись депресивнi стани чи неврозоподiбнi прояви (примiром, дратiвливiсть, апатiя). А ще змiну погоди люди нерiдко вiдчувають тодi, коли крутить ноги чи руки - бо в суглобах та зв'язках є барорецептори, якi реагують на стрибки атмосферного тиску.  Якщо ж є хронiчнi процеси в суглобах (артрити, артрози, травми  кiнцiвок), то органiзм також дуже гостро реагує на погоду. Як з цим жити? Варто стежити за прогнозом погоди, аби бути напоготовi. При пониженому тиску випити солодкої кави, якщо немає протипоказiв, чаю з елеутерококом. Якщо розболиться голова, допоможе спазмолiтичний засiб або ж ацетилсалiцилова кислота - аспiрин (завдяки цьому покращується прохiднiсть судин, що позитивно впливає на кровопостачання). Таблетка ацетилсалiцилової кислоти є помiчною й при болю в суглобах, що виникає перед змiною погоди. Але найгiрше те, що дуже часто люди роками потерпають вiд болю голови, який виникає при певних погодних умовах, та до лiкаря не звертаються. Натомiсть саме болем органiзм сигналізує про збої. Тож раджу обстежитися, причому  робити це регулярно, раз на рiк, починаючи з 30 рокiв.  Обов'язково здати кров для розгорнутого аналiзу (з бiохiмiчними  показниками), зробити загальний аналiз сечi, кардiограму.  А також вiдмовитися вiд шкiдливих звичок, зайнятися  спортом (бодай робити зарядку) та рацiонально харчуватися.

В. Берсеньєв: Що довше живе людина, то чутливiше реагує на дискомфортнi змiни, в тiм числi погоднi. Як правило, перша "реакцiя" на погоду з'являється у 28 - 32 роки. Коли нi, то в 37 - 42 роки обов'язково з'явиться! Бо вже в цьому вiцi вiдбувається помiтне зниження фiзичної активностi в бiльшостi людей, накопичуються чи проявляються серйознi захворювання. I, ясна рiч, вегетативна нервова система, яка першою бере удар при змiнах погоди, з вiком стає все розбалансованiшою.

I. Мартинюк: - Що не кажiть, здоров'я людини залежить вiд погодних умов. Iнша рiч, що їх об'єктивно не завжди вдається зафiксувати. Змiнюються ендокриннi чинники, нервовi, вони впливають на настрiй. Бiльшiсть iз нас вiдчувають погоднi змiни - особливо люди емоцiйнi, вразливi, тi, що схильнi до депресивних станiв, емоцiйних зривiв, котрi мають синдром хронiчної втоми. Такi люди чутливi до метеотропних факторiв. Втiм, усiлякi стресовi ситуацiї, що були в життi, пiдвищують нашу чутливiсть до зовнiшнiх та внутрiшнiх подразникiв. А найбiльше позначаються на нас iз вами перепади погоди, коли циклон змiнюється антициклоном. Iнколи люди передбачають цi змiни за пiвдоби - це i є метеотропнiсть (ще кажуть метеочутливiсть). У них можуть бути бiль голови, запаморочення, змiнюється настрiй, людина стає вразливiшою до незначних подразникiв довкiлля (навiть звукiв транспорту), стає лякливiшою, вбачає у всьому загрозу."Барометрами" є i люди з вегето-судинною дистонiєю, а також тi, в яких тиск нестабiльний, - тобто в них починається гiпертонiчна хвороба, але вони не звертають на це уваги й не лiкуються. Якщо порiвнювати з ними, то гiпертонiки "зi стажем" не настiльки чутливi до змiн погоди.

В. Берсеньєв:  У когось за кiлька днiв до цього болять суглоби, травмованi чи оперованi колись дiлянки тiла, загострюються хронiчнi недуги, звiдкiлясь з'являються нехiть до всього, втома, апатiя, "несподiвано" стаються збої в роботi серця, шлунка, легень, виникає "безпричинна" нервознiсть чи тривожнiсть. Зрозумiло, що люди, у котрих судинна система не в найкращому станi, реагують на рiзкi змiни температур першими - мiгренню, слабкiстю, неспокоєм, нападами стенокардiї i, на жаль, iнфарктами та iнсультами. Медики не заперечують, що бiльшiсть випадкiв раптової смертi вiд серцево-судинних захворювань спостерiгається саме в перiод частих та рiзких змiн погоди, при сильному вiтрi чи високiй вологостi, котра передує грозi. Ще вiд пiдвищеної метеочутливостi потерпають люди з надмiрною вагою, з ендокринними порушеннями (пiд час статевого дозрiвання, вагiтностi, клiмаксу). На змiну погоди найчастiше реагують тi, чия професiйна дiяльнiсть пов'язана з дiєю вiбрацiї, електромагнiтних полiв, радiацiї. Є думка, що метеочутливiсть передається навiть спадково. А ще вона може виникати пiсля травм голови, грипу, ангiни, запалення легень. 

Н. Кризина:Нездоровий організм не любить раптових температурних перепадів на 10 - 20 градусiв i бiльше за добу в бiк похолодання. Вiн вивiльняє з клiтин гiстамiн, провокуючи розвиток алергiчних реакцiй у людей, якi до них схильнi, особливо астматики. Але з цiєї ж причини вiд кропивницi чи iншої алергiчної реакцiї через контрастнi температури може потерпати i цiлком здорова людина, котра ранiше не помiчала в себе схильностi до алергiї. Ще сильний вiтер, який останнiм часом у наших краях - не рiдкiсть (це 15 - 30 м/с), теж посилює переохолодження, затруднює дихання, втомлює та виснажує нервову систему. Падiння атмосферного тиску на 7 - 8 мм. рт. ст. (а комфортний для органiзму, нагадаю, 768 мм рт. ст.) за 24 години - неабияке випробування для дихальної системи, роботи серця та судин. У такi моменти в атмосферi зменшується вмiст кисню, i у виснажених та хворих людей з'являються ознаки кисневого голодування - слабкiсть, задишка, вiдчуття духоти, брак повiтря. Натомiсть антициклон приносить пiдвищений атмосферний тиск, стiйку малохмарну погоду зi слабким вiтром. Такi погоднi умови добре переносять усi, крiм алергiкiв, бо в цi днi шкiдливi речовини в повiтрi згущуються. Блискавки пiд час гроз, електророзряди, низькочастотнi звуковi коливання змушують близькi до них за частотою бiоритми органiзму i вiбрацiї окремих органiв працювати синхронно. I нервова система та хворi органи, як правило, не витримують нав'язаного темпу, тому самопочуття погiршується. 

О. Гут: - Метеозалежним людям рекомендую краплi на травах, котрi так i називаються - "Антифронт". Пацiєнти кажуть, що це дуже ефективнi лiки "на погоду".

 Н. Кризина: Мої поради такi: по-перше, не хвилюватися. Бо коли думати: "Менi зараз буде погано", то так воно i буде. По-друге, якщо ви не спортсмен, уникайте в днi метеозбурень фiзичних перевантажень, не напружуйте i без того серцево-судинну систему. По-третє, не працюйте на голодний шлунок, бо це теж негативно впливає на циркуляцiю кровi. Але їжа має бути легкою, нежирною, менше м'яса - бiльше круп, овочiв, фруктiв, аби не пiдсилювати кровообiг.

 В. Берсеньєв: - Вживайте адаптогени - засоби, котрi покращують адаптацiю вегетативної нервової системи до наявних коливань погоди. Найкраще - елеутерокок: зранку на третину склянки майже гарячої води додати чайну чи півложки елеутерококу (вiн абсолютно не шкодить у невеликих кiлькостях людям з високим тиском), а жiнкам краще вживати левзею - тодi адаптуватися буде простiше. Настоянка женшеню на початку свiтлового дня теж годиться. У непевну погоду доцiльно вживати полiвiтамiни з мiкроелементами, аби створити в кровi високу концентрацiю вiтамiну С (можна саму "аскорбiнку"). З цих же мiркувань дуже непогано збiльшити споживання вiтамiну Е, бо вiтамiни С та Е вiдiграють вирiшальну роль в обмiнi речовин, котрий при змiнi погоди уповiльнюється. Але найефективнiша формула здоров'я - що бiльше людина проведе часу з водою, то краще почуватиметься. Тому контрастний душ зранку (вiд теплiшого до холоднiшого) i на нiч (вiд холоднiшого до теплiшого), хто любить - обливання холодною водою, точковий масаж (голови, потилицi, лопаток - для нормалiзацiї венозного кровообiгу), гiмнастика, плавання, тренажерний зал, раз на тиждень парна чи сауна - це активна атака на змiцнення iмунної реакцiї органiзму i ваш захист вiд сюрпризiв погоди.

Читайте більше тут: http://expres.ua/health/2012/06/10/67930-take-meteochutlyvist-neyi-zahystytys-porady-fahivciv

© КНП ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА

ЦЕМД та МК