3 серпня відбулася звітна конференція Первинної профспілкової організації КНП "Центр ЕМД та МК" м.Києва, на якій було затверджено і заслухано звіт про роботу профспілки та звіт ревізійної комісії за 2020 рік. Учасники заходу виступили з похвальними відгуками про роботу профспілки.

Профспілковий комітет Первинної профспілкової організації працівників КНП "Центр ЕМД та МК" м.Києва зобов’язується й надалі спрямовувати свою діяльність на покращення форм і методів роботи ,забезпечення належного виконання  Статуту Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я , а саме:

 • Активізувати роботу щодо розробки та укладання нового колективного договору;
 • Разом з роботодавцем вирішувати питання соціального розвитку , поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
 • Представляти інтереси членів профспілки при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі;
 • Проводити моніторинг ситуацій щодо виявлення порушень трудових та соціально-економічних прав членів профспілки;
 • Брати участь у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці Центру;
 • Здійснювати контроль за відшкодуванням відповідним державним фондом страхових виплат потерпілому на виробництві або при виконанні працівником трудових обов’язків, при професійному захворюванні тощо, згідно з чинним законодавством;
 • Здійснювати громадський контроль за дотриманням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за створенням в Центрі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильного застосування установлених умов оплати праці;
 • Через свої представників у комісії по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності здійснювати контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування;
 • Сприяти розвитку фізичної культури і спорту, туризму, серед членів профспілки тощо;
 • Проводити роботу з мотивації профспілкового членства та залучення нових членів, особливо серед молоді;
 • Узагальнити критичні зауваження, пропозиції, висловлені делегатами конференції і розробити заходи по їх вдосконаленню;
 • Контроль та виконання цього рішення конференції покласти на голову профспілкового комітету Стахову Н.І.

      

© КНП ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА

ЦЕМД та МК