ukr 014222

  1. Конституція України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
  2. Закони України:
  1. Кодекс цивільного захисту України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text
  2. Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/109/2008#Text
  3. Постанови Кабінету Міністрів України:

- №348 від 14 квітня 1997 року  «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text

- № 827 від 11 липня 2001 року «Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2001-%D0%BF - Text

- № 442 від 07 травня 2008 року «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань аварійно-рятувальної справи»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2008-%D0%BF - Text

- №858 від 24.09.2008 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-%D0%BF#Text

- №630 від 24.06.2009  «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2009-%D0%BF#Text

- № 1114 від 21 листопада 2012 року «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1114-2012-%D0%BF - Text

- № 1115 від 21 листопада 2012 року «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу» та «Порядок підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-2012-%D0%BF - Text

- № 1116 від 21 листопада 2012 року «Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-2012-%D0%BF - Text

- № 1117 від 21 листопада 2012 року «Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2012-%D0%BF - Text

- № 1118 від 21 листопада 2012 року «Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1118-2012-%D0%BF - Text

- № 1120 від 21 листопада 2012 року «Про соціальні пільги та гарантії медичних працівників  системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-2012-%D0%BF - Text

- № 1121 від 21 листопада 2012 року «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1121-2012-%D0%BF - Text

- № 1122 від 21 листопада 2012 року «Про затвердження Порядку надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1122-2012-%D0%BF - Text

- № 978 від 21 листопада 2012 року «Про забезпечення системи екстреної медичної допомоги телекомунікаційним ресурсом»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-2012-%D1%80 - Text

- № 1218 від 21 листопада 2012 року «Про затвердження Порядку застосування авіаційних, водних, автомобільних спеціальних санітарних транспортних засобів»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1218-2012-%D0%BF - Text

- № 444 від 26 червня 2013 року «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF - Text

- № 581 від 14 серпня 2013 року «Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених)  витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/581-2013-%D0%BF - Text

- № 11 від 09 січня 2014 року «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF - Text

- № 775 від 30 вересня 2015 року «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2015-%D0%BF - Text

- № 425 від 22 травня 2019 року «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та  м. Києві та створення оперативно-диспетчерських служб»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-2019-%D0%BF - Text

- № 1271 від 16 грудня 2020 року «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1271-2020-%D0%BF - Text

6.  Розпорядження Кабінету Міністрів України:

- № 383-р від 22 травня 2019 року «Про схвалення Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-2019-%D1%80 - Text

7.  Накази МОЗ України:

- № 189 від 03 серпня 2000 року «Про затвердження Регламенту подання інформації в функціональній підсистемі Міністерства охорони здоров'я в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, форма»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0189282-00 - Text

- № 165 від 03 травня 2001 року «Про створення резервів лікарських засобів та виробів медичного призначення для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного  і природного характеру та їх наслідків»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0743-01 - Text.

- № 331 від 10 серпня 2001 року «Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_985 - Text

- № 493 від 26 грудня 2002 року «Про затвердження Регламенту реагування закладів охорони здоров’я на виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2001-%D1%80 - Text

- № 500 від 09 серпня 2008 року «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні»; https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0500282-08 - Text

- № 283 від 28 квітня 2009 року «Про удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги»;https://pharmasvit.com/nakaz-vid-28-04-2009-283-pro-udoskonalennya-pidgotovki-ta-pidvishhennya-kvalifikaci%D1%97-medichnix-pracivnikiv-z-nadannya-ekstreno%D1%97-ta-nevidkladno%D1%97-medichno%D1%97-dopomogi-54940.html

- № 1269 від 05 червня 2009 року «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1269282-19 - Text

- № 322 від 27 травня 2011 року «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0322282-11 - Text

- № 366 від 18 травня 2012 року «Про затвердження Загальних вимог щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих та форм медичної документації»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-12 - Text

- № 384 від 24 травня 2012 року «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації  медичної допомоги при артеріальній гіпертензії»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0384282-12 - Text

- № 602 від 03 серпня 2012 року «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації  медичної допомоги при ішемічному інсульті»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0602282-12 - Text

- № 659 від 23серпня 2012 року «Про проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0659282-12 - Text

- № 1019 від 07 грудня 2012 року «Про медичне забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1019282-12 - Text

- № 1020 від 07 грудня 2012 року «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2008 року № 500»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1020-2012-%D1%80 - Text

- № 133 від 19 лютого 2013 року «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0133282-13 - Text

- № 336 від 24 квітня 2013 року «Про затвердження індикаторів діяльності системи екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336282-13 - Text

- № 690 від 05 серпня 2013 року «Про норми оснащення транспортними засобами закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0690282-13 - Text

- № 275 від 17 квітня 2014 року «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації  медичної допомоги при геморагічному інсульті»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275282-14 - Text

- № 398 від 16 червня 2014 року «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при  невідкладних станах»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-14 - Text

- № 455 від 02 липня 2014 року «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації  медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2014-%D1%80 - Text

- № 75 від 18 лютого 2015 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я в умовах особливого періоду та подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня соціального та воєнного характеру»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/2015 - Text

- № 69 від 05 лютого 2016 року «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-16 - Text

- № 612 від 21 червня 2016 року «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/147-2016-%D1%80 - Text

- спільний наказ МОЗ України та МВС № 612/679 від 06 липня 2016 рку «Про порядок обліку фактів звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів поліції»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1051-16 - Text

- № 1181 від 28 вересня 2017 року «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги та госпіталізації  пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією ST бригадами екстреної медичної допомоги»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1290-17 - Text

- спільний наказ МОЗ України, МВС, Генеральної прокуратури України № 807/1193/279 від 29 вересня 2017 року «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1299-17 - Text

- спільний наказ МОЗ та МВС № 216/512 від 20 березня 2018 року «Про інформування територіальних органів ДСНС про звернення чи доставку до закладів охорони здоров’я  для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєннями, отриманими під час пожежі (її вторинних проявів), або тих, що померли від травм і впливу  небезпечних факторів пожежі»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0417-18 - Text

- № 446 від 22.02.2019 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-22022019--446-dejaki-pitannja-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-likariv

- № 1311 від 05 червня 2020 року «Про затвердження Примірного табеля оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги»;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0101282-14 - Text

- № 2179 від 24 вересня 2020 року «Про затвердження нормативно-правових актів з питань надання екстреної медичної допомоги»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-20 - Text

- № 263 від 16.02.2021 «Про затвердження Переліку причин звернень та скарг про необхідність надання екстреної медичної допомоги».https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-16022021--263-pro-zatverdzhennja-pereliku-prichin-zvernen-ta-skarg-pro-neobhidnist-nadannja-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi

8. Наказ ДОЗ України № 1059  від 13.09.2019 «Про надання стаціонарної медичної допомоги дорослому населенню» https://health.kievcity.gov.ua/files/2019/9/16/n1059.pdf

9.  Рішення Київської міської ради:

- 1367/5431 від 13 вересня 2018 року «По звернення Київської міської ради до Верховнї Ради України щодо посилення кримінальної відповідальності по нападу на медичних працівників»;http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/C2502649E52C18A3C225831400687294?OpenDocument

- № 6/7579 від 24 жовтня 2019 року «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»;https://kmr.gov.ua/uk/file/128003/download?token=ggk4xH2J0zzCsMNGchqRrH7ymZY2tC8JaA6PR5xUh8M

 

© КНП ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА

ЦЕМД та МК